Slovan B

  • František Průša, Daniela Stašová, Zdeňka Zmeškalová, Petr Beseda
  • Miroslav Handšuh, Johannes Luster, Tomáš Beck ml.